Dodaj ogłoszenie
Nowe zasady nabywania nieruchomości przez użytkowników wieczystych
| 2 minuty czytania

Nowe zasady nabywania nieruchomości przez użytkowników wieczystych

Karol Bocheński

Karol Bocheński


Sejm przyjął ustawę z dnia 26 maja 2023 r., która stanowi kolejny krok w kierunku eliminacji prawa użytkowania wieczystego w Polsce. Nowe przepisy wprowadzają roszczenie użytkowników wieczystych gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe o nabycie prawa własności gruntu. Zmiany te mają na celu uproszczenie procedur i dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych.


Nowe przepisy dla użytkowników wieczystych - Nieruchomość gruntowa i użytkowanie wieczyste, własność i prawa użytkowania wieczystego


Użytkownicy wieczyści gruntów na cele usługowe, magazynowe czy przemysłowe mogą teraz złożyć wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na ich rzecz. Nowe przepisy jednak wyłączają możliwość nabycia przez użytkowników wieczystych nieruchomości oddanych w użytkowanie po 31 grudnia 1997 r., nieruchomości, w przypadku których użytkownik nie wykonał zobowiązań, oraz gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i niezabudowanych.


Dla nieruchomości Skarbu Państwa cena gruntu przy jednorazowej płatności wynosi 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej oraz wartości nieruchomości na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Przy płatności na raty, jest to 25-krotność. Przewidziano również bonifikatę w wysokości 90% dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ich opiekunów prawnych oraz członków rodzin wielodzietnych.


Nowe przepisy dotyczą również ustalania cen nieruchomości dla jednostek samorządu terytorialnego. Cena gruntu jest ustalana na podstawie dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej oraz wartości nieruchomości gruntowej. Realizacja roszczeń o sprzedaż nieruchomości gruntowej uwzględnia przepisy o pomocy publicznej.


Ułatwienia dla użytkowników wieczystych - Roszczenie o nabycie prawa własności i procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego


Użytkownik wieczysty, który chce nabyć nieruchomość gruntową, musi złożyć wniosek do odpowiedniego organu. Roszczenie to umożliwia użytkownikom wieczystym gruntów nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Użytkownik wieczysty musi jednak spełniać określone warunki, takie jak brak zaległości w opłatach czy realizacja zobowiązań związanych z użytkowaniem wieczystym.


Proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność obejmuje złożenie wniosku oraz spełnienie odpowiednich warunków. Użytkownik wieczysty musi uiścić opłatę oraz przedstawić wymagane dokumenty. Nowe przepisy mają na celu uproszczenie tej procedury oraz przyspieszenie procesu przekształcenia.


Skutki dla rynku nieruchomości


Wprowadzenie nowych przepisów przyspiesza proces eliminowania użytkowania wieczystego, co może przyczynić się do większej stabilności na rynku nieruchomości. Użytkownicy wieczyści, którzy przekształcą swoje prawo we własność, zyskają większą pewność prawną i możliwość pełnego dysponowania swoją nieruchomością.


Zmiany w ustawie mogą również wpłynąć na ceny nieruchomości. Uproszczenie procedur i możliwość nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych mogą zwiększyć zainteresowanie gruntami i wpłynąć na wzrost ich wartości. Użytkownicy wieczyści zyskają większe możliwości inwestycyjne, co może przyczynić się do rozwoju rynku nieruchomości.


Sprzedaż nieruchomości - prawa własności nieruchomości


Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami to ważny krok w kierunku uproszczenia procedur i przyspieszenia procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Dzięki nowym przepisom użytkownicy wieczyści gruntów nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe zyskają możliwość nabycia prawa własności, co przyczyni się do większej stabilności na rynku nieruchomości.


Zapraszamy do przeczytania innych artykułów na stronie Buylando, gdzie znajdziesz więcej informacji i porad dotyczących zakupu działek i nieruchomości. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne.

Oceń artykuł
Buylando Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej?

Dołącz do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z nowymi ofertami i aktualnościami na naszym blogu

Formularz kontaktowy

Zamknij

Wypełnij formularz Oddzwonimy do Ciebie!

Śpieszy Ci się? Zadzwoń do konsultanta

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 796 787 167

Szukasz działki w konkretnej lokalizacji?

Znajdziemy ją dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu znalezienia odpowiedniej oferty.

Zamknij