Katalog główny

Podział administracyjny

Dolnośląskie

DOLNOśLąSKIE

Powiaty w granicach województwa

Kujawsko-pomorskie

KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiaty w granicach województwa

Lubelskie

LUBELSKIE

Powiaty w granicach województwa

Lubuskie

LUBUSKIE

Powiaty w granicach województwa

łódzkie

łóDZKIE

Powiaty w granicach województwa

Małopolskie

MAłOPOLSKIE

Powiaty w granicach województwa

Mazowieckie

MAZOWIECKIE

Powiaty w granicach województwa

Opolskie

OPOLSKIE

Powiaty w granicach województwa

Podkarpackie

PODKARPACKIE

Powiaty w granicach województwa

Podlaskie

PODLASKIE

Powiaty w granicach województwa

Pomorskie

POMORSKIE

Powiaty w granicach województwa

2216 sztumski

Gminy w granicach powiatu:

221604_2 Stary Targ