Jak zgłosić budowę lub inne roboty budowlane? Kiedy potrzebujesz pozwolenia na budowę?
| 3 minuty czytania | ocena artykułu 5.0 (1)

Jak zgłosić budowę lub inne roboty budowlane? Kiedy potrzebujesz pozwolenia na budowę?

Natalia Chyl

Natalia Chyl

Zgłoszenie budowy stanowi szybszą metodę rozpoczęcia prac budowlanych niż w przypadku procesu uzyskania pozwolenia na budowę. Zastanawiasz się jakie obiekty są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego i jakich formalności należy dopełnić w przypadku zgłoszenia budowy?


Prawo budowlane a zgłoszenie budowy — kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę?


Prawo budowlane reguluje proces inwestycyjny i określa, kiedy jest wymagane pozwolenie na budowę oraz kiedy wystarczy zgłoszenie budowy. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, garaży, budynków gospodarczych oraz małych budynków inwentarskich, zgłoszenie budowy jest wystarczające. Natomiast w przypadku budynków użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych oraz budynków, które ze względu na swoją specyfikę wymagają szczególnych warunków technicznych, wymagane jest pozwolenie na budowę.


Zgłoszenie budowy to dużo łatwiejszy i szybszy sposób niż uzyskanie pozwolenia budowlanego. Nie wymaga wielu formalności, a dodatkowo skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie prac budowlanych. W przypadku, jeśli miejscowy urząd w ciągu ustawowo określonych 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w sprawie wnioskowanych prac, oznacza to milczącą zgodę, a zatem wnioskodawca może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych.

To może Cię zainteresować: Od czego zacząć budowę domu? Budowa domu krok po kroku — formalności


Jakich obiektów dotyczy?


Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym dotyczy budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, takich jak: • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

 • wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora,

 • sieci: elektroenergetyczne obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,

 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35 m2,

 • obiekty budowlane, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.


Zgłosić możesz również rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę tych obiektów. Obiekt budowlany nie może naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgłoszenia z projektem budowlanym wymaga również instalacja wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.


Jakie dokumenty przedstawić i gdzie je złożyć?


Dokumenty związane ze zgłoszeniem robót budowlanych należy zgłosić w organie administracji architektoniczno-budowlanej właściwym dla lokalizacji nieruchomości, czyli w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym.


Niezbędne jest przygotowanie wniosku informującego o planowanych pracach budowlanych oraz kompletu dokumentów związanych z planowaną inwestycją, które mogą różnić się w zależności od urzędu. Przed złożeniem wniosku najlepiej kontaktować się z instytucją i zapytać o wymagane załączniki. Najczęściej będą to: • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • projekt planowanych robót,

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,

 • opisy techniczne sieci instalacyjnej,

 • projekt budowlany.


Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych — co zawrzeć we wniosku?


Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych powinien znajdować się na stronie internetowej danego urzędu, a wzór wypełnionego formularza bardzo często udostępniony jest na terenie starostwa. Wniosek ten powinien przede wszystkim zawierać informacje, takie jak: • dane inwestora i właściwego organu administracyjnego,

 • rodzaj i zakres planowanych prac budowlanych,

 • miejsce i sposób wykonywania prac,

 • termin rozpoczęcia prac,

 • dane ewidencyjne działki, na której będą realizowane prace,

 • rodzaje załączników składanych wraz z wnioskiem.


Kiedy można rozpocząć budowę domu?


Minimalnym czasem zgłoszenia budowy jest termin 21 dni do dnia rozpoczęcia budowy. Jeżeli w ciągu tego czasu starostwo lub urząd gminy nie wyrażą sprzeciwu, można rozpocząć wykonanie określonego obiektu lub roboty budowlane. Na realizację zgłoszonej inwestycji mamy 3 lata od określonego w nim terminu rozpoczęcia robót. W przypadku nierozpoczęcia wykonywanych robót budowlanych przed upływem 3 lat, zgłoszenie traci ważność i rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia i otrzymania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych ponownie.


Rozpoczęcie budowy przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez urząd naraża inwestora na ryzyko, że w tym czasie zostanie wniesiony sprzeciw do zgłoszenia, a budowa lub roboty budowlane zostaną potraktowane jak samowola budowlana.

Oceń artykuł
Buylando Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej?

Dołącz do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z nowymi ofertami i aktualnościami na naszym blogu

Formularz kontaktowy

Zamknij

Wypełnij formularz Oddzwonimy do Ciebie!

Śpieszy Ci się? Zadzwoń do konsultanta

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 668 287 426

Szukasz działki w konkretnej lokalizacji?

Znajdziemy ją dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu znalezienia odpowiedniej oferty.

Zamknij